Kuka olen

JOKAISELLA ON OIKEUS HYVÄÄN UNEEN

Unen parantava voima on aina ollut läsnä koko elinkaaremme ajan vuosituhannesta toiseen, eikä sen voimaa voi muuttaa edes tämän päivän teknologialla.

MINUN TARINANI UNETTOMIEN RINNALLE

Anestesiasairaanhoitajan koulutus oli erinomainen perusta tälle univalmentajan ikuisen oppimisen matkalle. Anestesiasairaanhoitajan on tunnettava erityisen tarkkaan ihmisen hengityselimistö ja fysiologiset toiminnot seuratessaan potilaan vointia nukutuksen aikana. Jo vuosia sitten olenkin siirtynyt kemiallisesta nukutustyöstä  hieman pehmeämpiin menetelmiin ja edistän rauhoittumisen taitoja sekä terveellistä unta hyvin luonnollisin menetelmin.

Heti anestesiasairaanhoitajaksi valmistumiseni jälkeen kiinnostukseni uneen kasvoi entisestään. Jo vuonna 2000 Helsingissä alkaneen A- klinikkasäätiön järjestämässä ensimmäisessä univalmentaja koulutuksessani sain innostuksen kipinän unen ja uniterveyden edistämisen tärkeään tehtävään. Tästä alkanut tieni on johtanut siihen, että olen nyt Suomen unitutkimusseuran sertifioima uniohjaaja ja hyväksytty seuran jäsen.

Vapaaehtoistyön lisäksi Uniliiton toimintaan osallistuminen ja sen kattavat koulutukset näyttöön perustuviin unettomuuden hoitomalleihin perustuen, vei sydämeni unettomien rinnalle ja sai minut lopulta perustamaan UNIOPISTON vuonna 2019, jossa saan toteuttaa monipuolisesti pitkän kokemukseni tuomaa osaamista käytännön tasolla ja voin auttaa eri-ikäisiä ihmisiä häiriintyneen unen palauttamisessa. Sairaalamaailmassa eri erikoisaloilla työskentelyni on tuonut laajaa näkökulmaa unen keskeisestä merkityksestä terveydenhoidossa, mutta unella on tärkeä rooli myös sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. 

Työskenneltyäni myös lääkealalla immunologian ja syöpätautien sekä sydän- ja verisuonitautien terapia-alueiden spesialistina, sain perehtyä erilaisiin tulehdustauteihin ja niiden syntymekanismeihin.  B- ja T-solujen sekä erilaisten sytokiinien lisäksi, perehdyin erityisesti interleukiini 6:n läsnäoloon tulehduksellisissa sairauksissa  ja sai ymmärtämään, miten moninainen immuunipuolustuksemme verkosto on. Se on vahvasti yhteydessä ympäristöön, luontoon, elintapoihimme, mikrobiomiin, liikuntaan, mutta myös stressin käsittelyyn sekä mieleemme ja aivan erityisesti myös uneemme

Tällä hetkellä Uniopiston valmennustyöni lisäksi toimin myös Pirkanmaan Uniyhdistyksessä hallituksen varapuheenjohtajana sekä toimin uniohjaajana myös Suomen Uniliitossa.

Olen Suomen unitutkimusseuran sertifioima uniohjaaja (SUS) ja seuran hyväksymä jäsen.

Aivotutkija Minna Huotilaisen toteuttamassa ja Helsingin yliopiston organisoimassa AIVOT JA TYÖ -koulutusohjelmassa sain vahvistusta siihen, miten tärkeää on pitää hyvää huolta aivojen terveydestä, johon myös stressin käsittelyn taito ja hyvä uni kuuluvat oleellisena osana. Aivojen terveyden suojaaminen ja muistihäiriöiden ennaltaehkäiseminen kannattakin aloittaa heti.

Tähän työhön on avuksi saatu myös suuren FINGER – tutkimuksen tulosten pohjalta kehitetty käytännönläheinen FINGER- toimintamalli, joka auttaa muistihäiriöiden ennaltaehkäisyssä. Prof. Miia Kivipellon johtaman tutkimuksen tulokset on otettu käyttöön ympäri maailmaa ja nyt FINGER -toimintamallia on sovellettu myös Uniopiston aivoterveys ja hyvän unen terveysohjelma valmennusta.

Rentoutusvalmentaja ja läsnäolon taitojen koulutuksia eri-ikäisille kohderyhmille on matkani varrella kerääntynyt peräti 7 kappaletta, joista olen kehittänyt erityisesti unen saamiseen sopivia sovelluksia kokemuksieni pohjalta. 

Liikeharjoitusten lisäksi erilaiset metafora -rentoutukset joita opin tekemään NLP-koulutuksissa ovat näistä taidoista yksi parhaista. Myös leikki-ikäisten lasten ja heidän vanhempien mindfulness ja rentoutusharjoitukset leikkien avulla ovat hyviä keinoja rauhoittua iltaisin. Mukaan on mahtunut myös suloinen satuhieronta koulutus, jossa läsnäolon merkitys ja kosketus ovat oleellisina elementteinä luomassa turvaa ja auttaa lasta rauhoittumaan levolliseen uneen iltaisin. 

Se että lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi päivän aikana on hyvän unen perusta, mikä menee kaiken muun edelle. Se on oikeastaan äärimmäisen tärkeää meille jokaiselle ikään katsomatta. Mielen ja kehon ylivireyden rauhoittaminen on yksi tärkeimmistä kansalaistaidoistamme, jonka opettelu kannattaa aloittaa jo nuorena.

TURUN YLIOPISTO lääketieteellisen tiedekunnan terveystieteiden maisteri ohjelmassa perehdyin kasvatustieteisiin sekä perehdyin myös teoreettisella, että käytännön tasolla ikääntyneen väestön terveyden edistämiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Tässä kokonaisuudessa myös unella on tärkeä tehtävä.

Tämä jakso elämässäni sekä kokemukseni myös lääkealalta olivat tärkeitä oppijaksoja, joissa sain koulutusta ja taitoja myös tutkimuksien tulkintaan sekä niiden lukemiseen liittyvissä  kriittisiäkin taidoissa, ne auttavat nyt oleellisesti ymmärtämään realismia myös tutkimuksien maailmassa.

Jatkoin tietojeni päivittämistä käytännön tasolle myös UKK- instituutissa, jossa liikunnan, tasapainon ja kaatumisen ennaltaehkäisyn koulutusohjelma oli kattava kokonaisuus.  Näyttöä liikunnan merkityksestä uneen ja terveyteen on jo valtavat määrät.

Siitä matkani jatkui ikäihmisten ravinnon ja liikunnan koulutusohjelmaan Ikäinstituutissa, missä paneuduin jälleen kerran käytännön tasolla varttuneemman väen monipuolisen ravitsemuksen ja liikunnan merkitykseen terveenä, omatoimisena sekä energisenä pysymisessä. Näiden kaikkien tietojen vieminen käytäntöön on myös unelle tärkeää. Myös tämä koulutusohjelma oli hyödyllinen kokonaisuus matkallani käytännönläheisiin toimintatapoihini.

Elämä on siis kuljettanut minua ihmeellisten polkujen kautta tähän hetkeen, kanssakulkijaksi eri ikäisille, ihmiseksi ihmiselle.

Terveyttä ja aurinkoa elämääsi!

Ritva

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00